clanak False

Radionica „Provedba projekata koji se sufinanciranju iz fondova Europske unije“ 15.,16., i 19. prosinca 2016.

12.12.2016.
U svrhu kontinuiranog jačanja ljudskih potencijala za pripremu i provedbu projekata, Ured za programe i projekte Europske unije, 15.,16., i 19. prosinca 2016. u prostorijama centra Green gold organizira radionicu na temu „Provedba projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU“.
 
Radionica je namijenjena svim službenicima upravnih tijela Grada Zagreba i proračunskim korisnicima Grada Zagreba koji participiraju u pripremi i/ili provedbi projekta koji se sufinanciraju iz fondova EU i svojevrstan je nastavak već provedenih ciklusa pripreme projekata.

Cilj radionice je upoznati sudionike sa svim koracima u okviru provedbe projekata među kojima su: izrada plana provedbe, vođenje projekta i komunikacija, upravljanje projektnim timom, izvještavanje, upravljanje rizicima, financijsko upravljanje, vođenje projektne dokumentacije, javna nabava, vidljivost projekta i evaluacija projekta kao uvod u sljedeći ciklus planiranja. 

Vijesti i aktualnosti