clanak False

Radionica društvenog inoviranja: definiranje gradskih izazova i potreba

11.01.2017.
U okviru suradnje između Laboratorija za društvene inovacije (SIL) i Grada Zagreba, započinje provedba trening programa na temu društvenih inovacija i društvenog inoviranja, namijenjen djelatnicima Grada Zagreba.
 
Cilj treninga je jačanje kapaciteta u javnom sektoru u području društvenih inovacija te definiranja inovativnih rješenja koja se u kasnijoj fazi mogu primijeniti u svakodnevnom radu gradske uprave i koristiti za podršku građanima, odnosno poduzećima i udrugama koji će u suradnji i uz podršku Grada razvijati daljnje projekte i provoditi aktivnosti.
 
Provedba trening programa je dio projekta „Zajednica društvenih inovatora (engl. Social Innovation Community)“, koji se financira unutar programa Europske unije Obzor 2020.
 
Trening program uključuje održavanje dvije radionice (engl.co-design i co-creation) te provođenje procesa mentoriranja:

·         Radionicama će se upoznati sudionike sa elementima društvenih inovacija te definirati mogućnosti društvenih inovacija u Gradu Zagrebu.
·         Proces mentoriranja uslijedit će nakon provedenih radionica, a kroz njega se inicijalna rješenja mogu primijeniti u svakodnevnom radu gradske uprave te  dalje razvijati u projekte za prijavu na fondove Europske unije.
 
Prva radionica na temu društvenog inoviranja: definiranje gradskih izazova i potreba održat će se 12. siječnja 2017. godine u prostorijama Kulturno informativnog centra (KIC), Preradovićeva 5, u trajanju od 09:00 - 15:00 sati.
 

Vijesti i aktualnosti