clanak False

Program Erasmus + : Poziv na podnošenje prijedloga 2018.

30.10.2017.
U sklopu programa EU – Erasmus + dana 25. listopada 2017. objavljen je Poziv na podnošenje prijedloga 2018., (u daljnjem tekstu: Poziv), Referentni broj: EAC/A05/2017.
 
Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1). o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjim programima rada Erasmusa+ za 2017. i 2018. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje od 2014. do 2020. Opći i posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 4., 5., 11. i 16. Uredbe.
 
AKTIVNOSTI PROGRAMA
Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:
Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • združeni diplomski studiji Erasmus Mundus
Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse
 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • udruženja znanja
 • udruženja sektorskih vještina
 • jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja
 • jačanje sposobnosti u području mladih
Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Potpora reformi politike
 • strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih
Aktivnosti Jean Monnet
 • katedre Jean Monnet
 • moduli programa Jean Monnet
 • centri izvrsnosti Jean Monnet
 • potpora udrugama u okviru programa Jean Monnet
 • mreže Jean Monnet
 • projekti programa Jean Monnet
Sport
 • suradnička partnerstva
 • mala suradnička partnerstva
 • neprofitna europska sportska događanja.
 
PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA
Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.
Sljedeće države mogu u potpunosti sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus+ (2):
 • države članice Europske unije,
 • države EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška,
 • države kandidatkinje za članstvo u EU-u: Turska i bivša jugoslavenska republika Makedonija.
Nadalje, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz partnerskih država.
 
PRORAČUN I TRAJANJE PROJEKATA
Provedba poziva na podnošenje prijedloga podliježe sljedećim uvjetima:
— dostupnost sredstava predviđenih u nacrtu proračuna za 2018. nakon što proračunsko tijelo donese proračun za 2018. ili, ako proračun nije donesen, kako je predviđeno sustavom privremenih dvanaestina, 
—europsko zakonodavno tijelo mora donijeti višegodišnje indikativne programe za razdoblje 2018.–2020. bez znatnih izmjena.
Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 2.490,9 milijun EUR.

 
ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.
Ključna aktivnost 1.
Mobilnost pojedinaca u području mladih 1. veljače 2018.
Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja 1. veljače 2018.
Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih 1. veljače 2018.
Mobilnost pojedinaca u području mladih 26. travnja 2018.
Mobilnost pojedinaca u području mladih 4. listopada 2018.
Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus 15. veljače 2018.
 
Ključna aktivnost 2.
Strateška partnerstva u području mladih 1. veljače 2018.
Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja 21. ožujka 2018.
Strateška partnerstva u području mladih 26. travnja 2018.
Strateška partnerstva u području mladih 4. listopada 2018.
Udruženja znanja 28. veljače 2018.
Udruženja sektorskih vještina 28. veljače 2018.
Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja 8. veljače 2018.
Jačanje sposobnosti u području mladih 8. ožujka 2018.
 
Ključna aktivnost 3.
Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih 1. veljače 2018.
26. travnja 2018.
4. listopada 2018.
 
Aktivnosti Jean Monnet
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti 22. veljače 2018.
 
Sportske aktivnosti
Suradnička partnerstva 5. travnja 2018.
Mala suradnička partnerstva 5. travnja 2018.
Neprofitna europska sportska događanja 5. travnja 2018.
 
Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr
Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.
 
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2018-erasmus-call-guide-published_hr
 

Vijesti i aktualnosti