clanak False

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za zaštitu javnih prostora i zaštitu od kemijskih, bioloških, radioloških, nuklearnih prijetnji i prijetnji od eksploziva, ISFP-2017-AG-PROTECT

26.10.2017.


Europska komisija, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost  - Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama (u daljnjem tekstu: ISF-Police), objavila je dana 17. listopada 2017. Poziv za dostavu projektnih prijedloga za zaštitu javnih prostora i zaštitu od kemijskih, bioloških, radioloških, nuklearnih prijetnji i prijetnji od eksploziva (u daljnjem tekstu: Poziv), Referentni broj: ISFP-2017-AG-PROTECT.
 
Opći cilj instrumenta ISF -Police je pridonijeti visokoj razini sigurnosti u Uniji olakšavanjem putovanja ujednačenim visokokvalitetnim kontrolama vanjskih granica i učinkovitom obradom schengenskih viza u skladu s poštivanjem temeljnih sloboda i ljudskih prava. Fond podržava osiguravanje provedbe Strategije unutarnje sigurnosti te policijsku suradnju na razini EU, kao i upravljanje vanjskim granicama Unije te zajedničku viznu politiku (komponenta za granice i vize). Također uključuje i razvitak novih informacijskih sustava. Sve države članice Europske unije sudjeluju u instrumentu ISF – Police, osim Danske, te Ujedinjenog Kraljevstva.
 
PRIORITETI POZIVA
 1. Poboljšanje zaštite javnih prostora i drugih osjetljivih ciljeva u skladu s Akcijskim planom Europske unije o poboljšanju zaštite javnih mjesta,
 2. Zaštita od kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (KBRN) materijala i agenata u skladu s Akcijskim planom Europske unije o jačanju KBRN zaštite,
 3. Jačanje kapaciteta vlasti u državama članicama i drugih dionika kako bi se implementirala Preporuka Komisije o implementaciji Uredbe 98/2013,
 4. Spječavanje potencijalnnih prijetnji kritičnoj infrastrukturi i javnim prostorima.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA POZIVA
Ukupni proračun Poziva iznosi 18.500.00,00 EUR
Minimalan iznos bespovratnih sredstava EU sufinanciranja po pojedinom projektu: 300.000,00 EUR
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava EU sufinanciranja po pojedinom projektu: 3.000.000,00 EUR
Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 90% prihvatljivih troškova.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I SUPRIJAVITELJI POZIVA
Prijavitelji i suprijavitelji moraju biti:
 • pravne osobe, prijave fizičkih osoba nisu prihvatljive,
 • javna tijela, neprofitna privatna tijela, ili međunarodne organizacije,
 • osnovana u državama članicama koje sudjeluju u ISF –Police instrumentu. Međunarodne organizacije osnovane izvan Europske unije su prihvatljive ukoliko sudjeluju u instrumentu ISF -Police.
Prijave, odnosno projekti moraju biti transnacionalni, odnosno uključivati tijela uspostavljena u barem dvije različite države članice koje sudjeluju u ISF –Police instrumentu.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Prihvatljive su slijedeće vrste aktivnosti:
 • Aktivnosti koje promiču stvaranje mreža (networking), javno-privatna partnerstva, jačanje uzajamnog povjerenja, razumijevanja i učenje, identifikaciju i dijeljenje najboljih praksi i inovativan pristup na razini EU, edukacija i programi razmjene,
 • Stjecanje, održavanje i/ili daljnje usavršavanje tehničke opreme, ekspertiza, postrojenja za zaštitu, infrastrukture, vezanih zgrada i sustava s posebnim naglaskom na sustave informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT sustavi) i njihove komponente na razini EU,
 • Aktivnosti jačanje svijesti o EU politikama i prioritetima Poziva među dionicima i općem javnosti,
 • Razvoja novih metoda i/ili uspostava novih tehnologija s potencijalom za prijenos na druge države članice, posebno projekata kojima je cilj testiranje i procjena ishoda EU financiranih istraživačkih projekata.
 
POSTUPAK PRIJAVE
Prijave se moraju podnijeti na jednom od službenih jezika Europske unije. Preporuča je prijavu podnijeti na engleskom jeziku radi ubrzanja postupka evaluacije. Prijave se podnose putem Elektronskog sustava  te se prije same prijave i prijavitelj i suprijavitelji moraju registrirati u Korisničkom registru i zaprimiti devet znamenkastu lozinku (PIC), po jednu za svakog prijavitelja i suprijavitelja.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Prijave se moraju podnijeti najkasnije do 1. veljače 2018.
 
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017-ag-protect.html#c,topics=callIdentifier/t/ISFP-2017-AG-PROTECT/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
 

Vijesti i aktualnosti