clanak False

Poziv za dostavu projektnih prijedloga KA3 – Podrška za reformu politike - Zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET)

25.10.2017.
U sklopu Programa EU – Erasmus +, dana 14. listopada 2017., Europska komisija – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA ) objavila  je poziv za dostavu projektnih prijedloga KA3 – Podrška za reformu politike - Zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) , u daljnjem tekstu: Poziv, Referentni broj: EACEA/27/2017.
 
Program Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Program obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.
 
OPĆI CILJEVI POZIVA
 1. Povećanje zapošljivosti mladih i doprinos razvoju visoko stručne, kvalificirane i mobilne radne snage koja također koristi poduzećima i
 2. Pružanje podrške zajedničkom razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi i općenito povećanje njihove kvalitete, relevantnosti i privlačnosti.
 
POSEBNI CILJ POZIVA
Posebni cilj poziva jest pružiti podršku za pripremu ili uspostavu zajedničkih kvalifikacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući strukovno obrazovanje i osposobljavanje na višoj razini ili poboljšanje postojećih kvalifikacija.
 
FINANCIJSKA ALOKACIJA, MAKSIMALNA STOPA FINANCIRANJA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA POZIVA
Ukupni proračun namijenjen za sufinanciranje projekata procijenjen je na najviše 6 milijuna EUR.
Maksimalna stopa sufinanciranja EU-a iznosit će 80 %.
Svaka dodjela bespovratnih sredstava iznosit će između 200 000 EUR i 500 000 EUR. Agencija očekuje da će financirati otprilike 20 prijedloga.
Agencija zadržava pravo ne raspodijeliti sva raspoloživa sredstva.
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI POZIVA
Partnerstvo trebaju sačinjavati partneri iz barem dvije države koje sudjeluju u programu Erasmus+ (od kojih barem jedna mora biti država članica Europske unije).
Jedan od tih partnera treba biti koordinacijska organizacija koja se prijavljuje za bespovratna sredstva programa Erasmus+ u ime konzorcija partnerskih organizacija.
Prihvatljivi prijavitelji su slijedeće vrste organizacija:
 • relevantna tijela za kvalificiranje ili jednakovrijedne organizacije (na državnoj ili regionalnoj razini ili na razini sektora). Sudjelovanje takve organizacije iz svake od država koje sudjeluju u projektu predstavljat će prednost prilikom procjene kvalitete projektnog konzorcija i suradnje;
 • javna lokalna, regionalna ili državna tijela;
 • socijalni partneri (organizacije poslodavaca i radnika);
 • istraživački instituti;
 • europske krovne organizacije;
 • vijeća za sektorske vještine ili jednakovrijedna tijela;
 • javne službe za zapošljavanje;
 • organizacije mladih;
 • udruge roditelja i
 • druga relevantna tijela.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI POZIVA
Korisnici trebaju poduzeti dvije sljedeće glavne aktivnosti:
 1. osmisliti ili poboljšati zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s ciljem odgovaranja na konkretne potrebe za vještinama u državama s obveznim partnerima i s ciljem priznavanja kvalifikacija u svakoj od tih država.
Zajednička kvalifikacija treba se sastojati od jasno određenih jedinica koje imaju sljedeće osobine:
 • određene su prema detaljnom kvalifikacijskom profilu koji predstavlja sveobuhvatni pregled očekivanih ishoda učenja;
 • dopunjene su izradom zajedničkog nastavnog plana koji sadrži snažnu komponentu obrazovanja na temelju rada i koji podržava međunarodnu, transnacionalnu i međuregionalnu mobilnost polaznika;
 • dopunjene su standardima procjene.
 1. uspostaviti nove održive strukture suradnje kako bi se osiguralo transparentnost, usporedivost, odgovarajuće sustave osiguranja kvalitete i međusobno priznavanje kvalifikacija, uz veću sistematizaciju i usmjerenost postojeće suradnje.
Aktivnosti moraju započeti između 1. rujna 2018. i 1. studenog 2018.
Trajanje provedbe projekata jest 24 mjeseca.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Prijave se moraju podnijeti najkasnije do 31. siječnja 2018. do podneva (12.00 h po briselskom vremenu).
 
Dodatne informacije: https://euroalert.net/call/3592/call-for-proposals-2017-erasmus-programme-ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training-vet

Vijesti i aktualnosti