clanak False

Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Umjetnost i kultura 54+

24.05.2017.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je 23. svibnja 2017. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga, financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.", pod nazivom Umjetnost i kultura 54+, Referentni broj: UP.02.1.1.03.

Poziv teži poticati aktivnosti u području umjetnosti i kulture koje doprinose poboljšanju socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine te njihovoj aktivaciji, nediskriminaciji, dostojanstvu i većoj uključenosti u društvo. Pored toga, Poziv je usmjeren na podizanje razine vidljivosti i pozitivne percepcije navedene skupine u društvu općenito. 

Opći cilj Poziva je socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Specifični ciljevi su:
 • poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine;
 • povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti;
 • jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika i umjetnika za rad usmjeren na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.
Ciljne skupine poziva:
 1. osobe starije od 54 godine;
 2. stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti.
Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 20.000.000,00 HRK.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos iznosi 1.000.000,00 HRK.
Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.
Ministarstvo kulture osigurava korisnicima isplatu predujma u najvišem iznosu od 40% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Prijavitelj mora biti pravna osoba javnog ili privatnog prava:
 • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada te zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost;
 • ustanova u kulturi;
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga.
Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.

Partner(i) na projektu mora(ju) biti osoba javnog ili privatnog prava:
 • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti, zaklada te zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost;
 • ustanova u kulturi;
 • ustanova iz sustava visokog obrazovanja upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

Planirano trajanje provedbe projekata je 6 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Krajnji rok za završetak projektnih aktivnosti je 18 mjeseci od potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:
 • Element 1. Upravljanje projektom i administracija.
 • Element 2. Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.
 • Element 3. Promidžba i vidljivost.
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva za dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 24. srpnja 2017.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti