clanak False

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu Masterplana Grada Zagreba i dviju sjevernih županija

22.12.2017.
Prošlog tjedna potpisan je Ugovor za izradu masterplana prometnog sustava za područje Grada Zagreba i dvaju susjednih županija (Zagrebačke i Krapinsko – zagorske).  Grad Zagreb zajedno sa navedenim županijama zajedno broji 1,25 milijuna stanovnika za koje do sada nije izrađen sveobuhvatni masterplan prometa sa svim sastavnicama koje takav dokument treba sadržavati. Zadnji sličan dokument napravljen je za Grad Zagreb 1999. godine pod nazivom Prometna studija Grada Zagreba te je postao službeni dokument usvajanjem Skupštine Grada Zagreba. Spomenute županije su u proteklom razdoblju izradile prometne studije, ali one po svom sadržaju i količini prikupljenih relevantnih podataka nisu na razini masterplana. Iz navedenih razloga prometni sustavi predmetnog područja nisu sagledani kao cjelina što je rezultiralo neujednačenim razvojem prometne infrastrukture i dezintegriranim upravljanjem prometnim procesom, posebno u segmentu javnog prijevoza.
U svakodnevnom odvijanju prometa čak 60% putovanja se odvija osobnim vozilima što rezultira prometnim zagušenjima, smanjenjem sigurnosti prometa i negativnim ekološkim utjecajima. U konačnici to dovodi do povećanog onečišćenja okoliša, smanjenja konkurentnosti gospodarskih subjekata, kao i smanjenje kvalitete života stanovnika. Izradom navedenog masterplana definirat će se dugoročni koncept održivog razvoja i integriranog prometnog sustava triju županija.
Korisnik ovog Ugovora je Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. a  javna (bespovratna) sredstva koja se dodjelju korisniku iznose 15.936.526,75 kuna.
Izradom ovog masterplana prometnog sustava planira se razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s naglaskom na integraciji sustava javnog prijevoza u cilju omogućavanja veće mobilnosti stanovništva. Masterplan će se izraditi u dvije faze, pri čemu će definirati mjere i predvidjeti integracija prometnih podsustava.

Izvor: MRRFEU

Vijesti i aktualnosti