clanak False

Ponovno otvaranje Poziva Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, KK.04.2.1.04.

27.07.2018.
Poštovane/i,
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, dana 26. srpnja 2018., donijelo je  Odluku o povećanju alokacije te ponovnom otvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) – u daljnjem tekstu: Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva povećan je s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna.
 
Rok za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga započinje najranije od 04. rujna 2018 u 9:00 sati.
 
Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.
 
Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje od 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati, isključivo putem adrese elektroničke pošte javne.eu@fzoeu.hr .

INFORMATIVNE RADIONICE
Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima.
Na radionicama će predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objasniti postupak prijave, a predstavnici Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pojasnit će ulogu stručne podrške te postupak provedbe ugovora. Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak prezentirat će mogućnosti sufinanciranja putem financijskog instrumenta „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“.
Termini radionica u kolovozu:
·                8. kolovoza 2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb od 11:00 sati, Velika Dvorana
·               22. kolovoza 2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb od 11:00 sati, Velika Dvorana
Prijave se vrše isključivo putem OBRASCA PRIJAVE od 27. srpnja 2018.
 
PITANJA I ODGOVORI
Potencijalni prijavitelji moći će od 6. kolovoza 2018. ponovno kontinuirano postavljati pitanja vezana uz pojašnjenja dokumentacije Poziva na adresu elektroničke pošte ee4@mgipu.hr najkasnije do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. 
 
Dodatne informacije: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8a04ca07-b1b6-4639-913f-b5270a25629e
 I http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019 .

Vijesti i aktualnosti