clanak False

ODRŽAN NACIONALNI INFO DAN TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG DUNAV 2014. - 2020.

 
24.02.2017.

U sklopu Drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje INTERREG DUNAV 2014.-202, održan je drugi Nacionalni info dan 17. veljače 2017.   u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Radionica u sklopu Nacionalnog info dana održana je u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na drugi poziv.

Objava Drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u svibnju 2017. godine. 
Iz Hrvatske, prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave, javne ustanove, privatne te međunarodne organizacije. 
 
U teritorijalnom smislu Program obuhvaća devet država članica Europske unije, tri IPA države te dvije ENI partnerske države.

Program je osmišljen u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje i nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije.

Transnacionalni projekti trebali bi utjecati na nacionalne, regionalne i lokalne politike. Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 262 milijuna eura, s ciljem istraživanja i inovacija, okolišne i resursne učinkovitosti, bolje povezanosti regije te jačanja institucionalnih kapaciteta. 

Sve informacije se mogu naći na programskoj stranici http://www.interreg-danube.eu/ , a prezentacije održane na radionici se mogu naći u nastavku:

Prezantacija 1. - Općenito o Programu Interreg Dunav
Prezentacija 2.  - Informacije o drugom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga

Vijesti i aktualnosti