clanak False

NATJEČAJ: Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

17.03.2017.

Raspisan je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu.

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje sredstava mogu se prijaviti:
·         jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
·         pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
·         ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kroz Fond se mogu financirati svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni ugovorima o EU projektima, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva iznosi 150.000.000,00 HRK.

Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimaju se od 20. ožujka 2017. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti