clanak False

Konferencija za novinare 18. srpnja 2014. - Publikacija Pregled europskih i hrvatskih pravila i propisa za provođenje EU projekata u Gradu Zagrebu

19.04.2017.

  

                                              

      

 

 U zagrebačkoj Gradskoj upravi održana je 18. srpnja 2014. godine konferencija za novinare na kojoj je predstavljena publikacija Pregled europskih i hrvatskih pravila i propisa za provođenje EU projekata u Gradu Zagrebu što ju je pripremio Ured za programe i projekte EU. 

Publikacija obuhvaća europski i nacionalni programski okvir za korištenje EU fondova i programa te sve relevantne informacije o fondovima i programima u razdoblju 2014. – 2020. Svrha publikacije je da se na jednom mjestu, na hrvatskom jeziku, na pristupačan način i besplatno, svim građanima te poslovnim i drugim subjektima u Zagrebu ponude osnovne informacije za bolje razumijevanje ovog područja, rekao je gradonačelnik Bandić prilikom predstavljanja Publikacije. 

 Objašnjavajući razloge izdavanja publikacije, pročelnica Ureda za programe i projekte EU Jelena Ricov je naglasila da Internet – na kojem se mogu pronaći informacije o EU fondovima, koliko god koristan i neophodan, ne može i ne smije biti jedini kanal komunikacije o ovoj temi. Upravo zato će Zagreb nastaviti sa izdavanjem tiskanih edukativnih materijala i koristiti sve raspoložive kanale distribucije kako bi ove informacije bile dostupne svima koji ih trebaju, dodala je pročelnica Ricov.

Autori publikacije su Marija i Željko Tufekčić iz tvrtke Plavi partner d.o.o. koji su pozdravili inicijativu Grada Zagreba da krene prema široj javnosti s publikacijom koja prije svega, kako su rekli, obrađuje strateški pogled na ostvarivanje projekata.
 

Više o Publikaciji
Prikazuje temeljna pravila za pripremu i provođenje projekata koje utvrđuje Europska unija, europske fondove i programe koji su u novom programskom razdoblju na raspolaganju Republici Hrvatskoj za financiranje projekata, te što se iz pojedinih programa i fondova može financirati. Uz pregled fondova i programa Europske unije, publikacija objašnjava i kako će u Republici Hrvatskoj biti organizirana provedba projekata kroz opis ključnih institucija i njihovih uloga u pripremi i provedbi projekata, te što je važno znati da bi budući korisnici EU sredstava mogli odabrati odgovarajuće projekte i planirati njihovu pripremu za prijavu na natječaje kojima se dodjeljuju sredstva europske unije. 

Grad Zagreb i EU fondovi
Grad Zagreb intenzivno radi na jačanju ustrojstva i vlastitih kapaciteta za korištenje EU fondova, te na pripremi projekata čije se financiranje očekuje iz EU fondova. Cilj je tih aktivnosti da se pozicionira kao jedan od najznačajnijih korisnika EU fondova u Republici Hrvatskoj te da svojim građanima, poslovnim i drugim subjektima koji djeluju na području Zagreba, pruži adekvatnu podršku kako bi i oni svoje razvojne projekte uspjeli financirati iz EU fondova.

 

Cijelu brošuru možete preuzeti OVDJE.

 


Vijesti i aktualnosti