clanak False

Javno savjetovanje - Preporuke za ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

19.04.2017.
 
Otvoreno je javno savjetovanje u sklopu kojega će se provesti revizija "Preporuke za ključne kompetencije za cjeloživotno učenje" iz 2006. godine.

Cilj ove revizije je razviti zajedničko viđenje potrebnih ključnih kompetencija (koje uključuju čitanje i pisanje, horizontalne vještine i digitalne kompetencije) i dalje poticati njihovo uključivanje u kurikulume za obrazovanje i osposobljavanje. Revizija je najavljena dokumentom Europske komisije "Novi program vještina za Europu" koji je usvojen u lipnju 2016. godine.

"Preporuka za ključne kompetencije za cjeloživotno učenje" pridonosi razvoju kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama europskog društva, a sada će se ažurirati kako bi uzela u obzir politički, društveni i tehnološki razvoj nakon 2006. godine.

Online upitnik dostupan je na engleskom jeziku na sljedećoj poveznici d19. svibnja 2017. godine.

Vijesti i aktualnosti