clanak False

Javno e-savjetovanje: Pružanje visokokvalitetnih usluga za malo i srednje poduzetništvo putem poduzetničkih potpornih institucija

14.03.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je 10. ožujka 2017. provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Pružanje visokokvalitetnih usluga za malo i srednje poduzetništvo (MSP) putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).
 
U e-savjetovanju je moguće sudjelovati do 27. ožujka 2017. putem poveznice.
 
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3a Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora, Specifičnog cilja 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a namijenjen je poduzetničkim potpornim institucijama.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Poziva su:
  • pružanje stručne i savjetodavne pomoći MSP-ima;
  • organiziranje i koordinacija/edukacija stručnog osposobljavanja (uključujući poduzetnike početnike i poduzetnike u različitim fazama rasta prema njihovim potrebama);
  • pomoć MSP-ima za uključivanje u europske inicijative (npr. Obzor 2020);
  • organiziranje i koordinacija mentorstva za male i srednje poduzetnike koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni;
  • promocija savjetodavnih usluga prema poduzetnicima;
  • podrška za pred-inkubacijske usluge koja će biti pružena od strane proinovativnih PPI-a s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja;
  • podrška u osnivanju start-upa i spin-offa na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedivosti.
Indikativna financijska alokacija za ovaj Poziv iznosi 22.800.000,00 HRK.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.

Vijesti i aktualnosti