clanak False

Izmjena i dopuna Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganja u rast i radna mjesta"

24.02.2017.
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganja u rast i radna mjesta“, usvojena je na otvorenom dijelu 21. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održanoj 16. veljače 2017. godine.

Navedenim izmjenama, Grad Zagreb imenovan je Posredničkim tijelom integriranih teritorijalnih ulaganja u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., kao središte urbanog područja  - Urbana aglomeracija Zagreb. Ovim putem Grad Zagreb postaje dio sustava za dodjelu sredstava EU fondova, te se osigurava financiranje projekata lokalnog i regionalnog značaja.

Nastavno na usvajanje Uredbe, a u svrhu definiranja prava i obaveza Grada Zagreba - Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, u najkraćem roku potrebno je potpisivanje Sporazuma između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Grada Zagreba.

Usvajanje Uredbe i potpisivanje Sporazuma između Ministarstva i Grada Zagreba, ključni su koraci u provedbi Integriranog teritorijalnog mehanizma, kao i pokretanje i raspisivanje natječaja za financiranje projekata s područja Urbane aglomeracije Zagreb.

Pročišćeni tekst Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganja u rast i radna mjesta", objavljen je u Narodnim novinama 17. veljače 2017. godine (NN 15/2017) i dostupan je na poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_15_351.html.

 

Vijesti i aktualnosti