clanak False

Ispunjeni ex-ante uvjeti za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda u području obrazovanja i dobrog upravljanja

13.02.2017.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. zaprimilo je obavijest Europske komisije o ispunjenju tri ex-ante uvjeta za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda.

Ispunjavanjem ex-ante uvjeta otvara se puna mogućnost korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda u područjima obrazovanja i dobrog upravljanja, odnosno ostvarenja planiranih reformi za stvaranje modernog sustava strukovnog obrazovanja te učinkovite i transparentne javne uprave, putem Operativnog programa:
  • 3  Cjeloživotno obrazovanje;
  • 4  Strukovno obrazovanje i osposobljavanje;
  • 1  Postojanje strateškog cilja za jačanje administrativne učinkovitosti države članice, uključujući reformu javne uprave.
Ex-ante uvjeti su preduvjeti za djelotvorno i učinkovito korištenje svih ESI fondova, povezani sa regulatornim okvirom, politikama, strategijama te administrativnim i institucionalnim kapacitetima. 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom uprave, pripremilo strateške dokumente koji su bili uvjet za ocjenu ispunjenosti ex-ante uvjeta od strane Europske komisije.

Strateški dokumenti koji su usvojeni kao preduvjet ispunjenja ex-ante uvjeta su:
  • Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine (usvojen 28. rujna 2016.);
  • Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave 2017. - 2020. (usvojen 14. prosinca 2016.);
  • Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020. (donesen 23. prosinca 2016.).
U sljedećim koracima raspisivati će se pozivi za dostavu projektnih prijedloga u skladu sa navedenim strateškim dokumentima.

Više informacija o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. i natječajima za projekte možete naći na poveznici:  http://www.esf.hr/

Vijesti i aktualnosti