clanak False

8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"

31.05.2017.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održat će se 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Sjednica će se održati 1. lipnja 2017. godine u Kongresnom forumu Zagreb s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu je predviđeno informiranje članova o provedenom 11. i 12. postupku pisanog odlučivanja, predstavljanje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2016. godinu o provedbi Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija", te informiranje članova o statusu provedbe programa i statusa ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti.

Članovima Odbora bit će predstavljeni za usvajanje:
  • kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1: Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo 
  • izmjena kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 4b / specifičnog cilja 4b1: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama i specifičnog cilja 4b2: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).
Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Po prvi put će na sjednici Odbora za praćenje sudjelovati i predstavnici 7 najvećih gradova Republike hrvatske, u svojstvu Posredničkih tijela Integriranih teritorijalnih ulaganja.


Vijesti i aktualnosti