clanak False

Zagrebačkim inovatorima 500.000 kuna!

24.07.2018.
Grad Zagreb i ove godine, po devetnaesti put, podržava zagrebačke inovatore dodjeljujući  potpore za razvoj i promoviranje inovacija za poduzetničko korištenje za 2018. za što su u Proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva u iznosu od 500.000 kn.

Ovaj program se kontinuirano provodi od 1998., a njime se inovatorima olakšava financiranje zaštite industrijskog vlasništva, razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija, promidžbene aktivnosti te izrada analize tržišta.

Natječaj za 2018. trajao je od 19. travnja do 21. svibnja. U tom roku zaprimljen je 31 zahtjev za potporom. Nakon evaluacije svih pristiglih zahtjeva, bodovanja i utvrđivanja rang liste, odobrena je potpora za 29 prijavljenih inovacija.
 
Riječ je o komercijalnim inovacijama koje rješavaju problem na nekom tržištu, a većina njih je dobila nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Inovatori su i ove godine pokazali svoju kreativnost, pa smo se tako susreli s raznovrsnim inovacijama – od aplikacija i pametnih narukvica za sportaše do modularnih stolova i sustava za obradu zemlje.
 
Ovih dana u Poduzetničkom centru – Plavi ured koji djeluje u okviru Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. na lokaciji Vodnikova 12/2 kreće potpisivanje ugovora o korištenju ove potpore. Slijedi rok za realizaciju od 120 dana, nakon kojeg inovatori dostavljaju dokumentirano izvješće o namjenski utrošenim sredstvima te prikaz postignutih rezultata.

Listu odobrenih potpora za 2018godinu pogledajte ovdje.

https://www.zagreb.hr/rezultati-javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-inovat/129295
 

Aktualno