clanak False

TEH–NET informacijsko-informatički sustav s bazom podataka

 
19.04.2017.
TEH–NET informacijsko-informatički sustav s bazom podataka

Uspostavljen je u okviru Provedbenog sporazuma o suradnji na poticanju konkurentnosti gospodarstva na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, sklopljenog 30.10.2012. godine. Izgradnju i uspostavu mreže sufinancirali su: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Hrvatska gospodarska komora - Komora Zagreb i Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Zagreb.

TEH–NET sustav omogućava povezivanje i umrežavanje poduzetnika i obrtnika s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije međusobno kao i s drugim zainteresiranim subjektima radi ponude i tražnje proizvoda i usluga, te međusobne kooperacije i tehničke suradnje. Isto tako omogućava povezivanje poduzetnika i obrtnika s fakultetima i istraživačkim institutima radi konkretne podrške i stručne pomoći u inovacijama i razvoju novih proizvoda te unapređenju postojećih i uvođenju novih tehnoloških procesa s ciljem njihovog daljnjeg razvoja i povećanja tržišne konkurentnosti kao i razvoja ukupnog gospodarstva.

Aktualno