clanak False

StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije

14.06.2018.
Tehnološkog parka Zagreb okuplja stotinjak startup tvrtki te razvija svoje visokotehnološke proizvode. Ovo mjesto povezuje znanost, tehnologiju i poduzetništvo u cilju razvoja inovativnih i tržišno održivih proizvoda. Kako bi navedene skupine imale osiguranu infrastrukturu za realizaciju svojih ideja i ciljeva prostor Tehnološkog parka Zagreb potrebno je opremiti suvremenom i visoko-sofisticiranom opremom što je i osnovni cilj „StartUp Factory Zagreb-Inkubator za visoke tehnologije“ projekta.

Projekt „StartUp Factory Zagreb-Inkubator za visoke tehnologije“ i opremanja prostornih kapaciteta Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. u prostoru 1. kata Paviljona 12 Zagrebačkog velesajma ima za cilj stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja i ispunjavanje preduvjeta za značajnije podizanje konkurentnosti, inovacijskog potencijala i učinkovitosti poslovnog sektora u Gradu Zagrebu i njegovoj široj okolici. Unutar novog prostora uspostavljen je inkubacijski dio sa 118 modularnih jedinica (ureda), akcelerator i 6 suvremeno opremljenih tehnoloških centara koji će služiti za razvoj i testiranje proizvoda i usluga. Ostali sadržaji uključuju kreativnu sobu, prostor za coworking (zajednički radni prostor), Plavi ured (poduzetnički ured za edukaciju i savjetovanje), dvorane za sastanke, prezentacijsku dvoranu, edukacijsku dvoranu, server arhivu i zajedničke prostore za odmor i druženje.

Laboratoriji koji će do 1. lipnja 2019. godine u potpunosti biti opremljeni i na raspolaganju startup i akademskoj zajednici su:
 • Centar za tehnologiju zaštite okoliša koji će sadržavat opremu iz područja tehnologije zaštite okoliša, obrade otpada, otpadnih voda i muljeva;
 • Centar za elektroniku koji će biti opremljen generatorima, osciloskopima i ostalom opremom za razvoj, analizu i testiranje elektroničkih uređaja;
 • Centar za digitalnu forenziku  koji će sadržavati opremu i računalni programi za prikupljanje, čuvanje, pronalaženje, analizu i obrađivanje digitalnih podataka;
 • Centar za 3d modeliranje koji će obuhvaćati 3D skener i printer, CAD softvere, računalni programi za povratno inženjerstvo i učinkovitu izradu novih proizvoda, materijala i komponenti;
 • Centar za Internet of Things (IoT) koji će služiti za izradu i implementaciju senzora za povezivanje uređaja putem interneta i
 • Centar za razvoj sučelja s računalima visokih performansi za razvoj i testiranje mobilnih tehnologija i korisničkih sučelja.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta „StartUp Factory Zagreb-Inkubator za visoke tehnologije“ su:
 • opremljen i u potpunosti funkcionalan StartUp Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije;
 • povećan broj poduzeća koja koriste poduzetničko potporne usluge;
 • povećan broj novoosnovanih poduzeća koja koriste poduzetničko potporne usluge;
 • jačanje suradnje i komplementarnosti između postojećih poduzetničkih potpornih institucija i
 • osiguravanje visoke stope relativne popunjenosti funkcionalno-prostornih jedinica.

Ukupna vrijednost projekta je 19.588.435,53 HRK, ukupni iznos prihvatljivih troškova je 15.726.785,40 HRK dok ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.726.785,40 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 1. lipnja 2017. do 1. lipnja 2019. godine. Grad Zagreb je partner projekta.

Projekt „StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije“ sufinancirana Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr
 
 

Aktualno