clanak False

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba

08.03.2022.
Gradska skupština Grada Zagreba, na 8. sjednici, 24. veljače 2022., donijela je:

Aktualno