clanak False

Samozapošljavanje potpora za prvi poduzetnički korak /Self-employment - support programme for first step entrepreneur

30.05.2016.
 
Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb i Razvojna agencija Zagreb partneri su u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje grada Zagreba i ključni dionici u provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba. Jedna od mjera iz Strategije je Promicanje poduzetničke kulture i samozapošljavanja.
 
Osobe koje ostaju bez posla u posebno su teškom položaju. Zbog gospodarske krize i nedostatnih kompetencija teško se ponovo uključuju na tržište rada. Zbog nedostatka samopouzdanja, poduzetničkih vještina i financijskih sredstava još teže se odlučuju na samozapošljavanje. Među njima je velik broj skupina u nepovoljnom položaju – žene, mladi bez radnog iskustva, branitelji, dugotrajno nezaposlene osobe.
 
Grad Zagreb prepoznao je gore navedene probleme i u svibnju 2014. godine počinje provoditi program potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba. Ciljevi projekta su osnažiti i motivirati nezaposlene osobe za pokretanje vlastitih poduzeća, omogućiti im financiranje u početnoj fazi i povećati njihove poduzetničke kompetencije. Aktivnosti koje se pri tom provode su edukacija i savjetovanje vezano za dobivanje potpore i pokretanje poduzeća, pomoć pri izradi poslovnih planova, dodjela potpore te praćenje i promocija nakon osnivanja poduzeća.

https://youtu.be/Qp0CtygpXpg

Aktualno