clanak False

Lista za dodjelu novčane pomoći temeljem III. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

22.12.2021.
Grad Zagreb je s ciljem pomoći građanima čije su nekretnine oštećene u potresu raspisao III. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. III. Javni poziv je objavljen 4. svibnja i bio je otvoren do 28. svibnja 2021. godine.
 
            Predmet III. Javnog poziva je dodjela novčane pomoći fizičkim osobama vlasnicima nekretnine (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. Novčana pomoć dodjeljuje se za kupnju materijala i/ili građevinske radove. Iznos novčane pomoći utvrđen je u visini 30% od procijenjenog iznosa štete, ali ne više od 50.000,00 kuna.
 
            Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju fizičke osobe vlasnici nekretnina (stana ili obiteljske kuće) koje su oštećene u potresu uz uvjet da:
  • vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći;
  • vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba;
  • se radi o oštećenju iznad 30% vrijednosti nekretnine.
 
Na III. Javni poziv ukupno je zaprimljeno 368 zahtjeva za dodjelu novčane pomoći od kojih je u roku zaprimljeno 364 zahtjeva i 4 zahtjeva izvan roka.
 
Na Listu za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba uvršteno je 234 podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete III. Javnog poziva.
 
Svi korisnici s Liste bit će obavješteni telefonskim putem o terminu potpisa ugovora.

Lista za dodjelu novčane pomoći temeljem III. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Javni pozivi