clanak False

1. lista za dodjelu novčane pomoći temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekrentina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba od 8. veljače 2021

04.05.2021.
Grad Zagreb je s ciljem pomoći građanima čije su nekretnine oštećene u potresu raspisao Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba.

Javni poziv je objavljen 8. veljače i bio je otvoren do 10. ožujka 2021. godine.

Predmet Javnog poziva je dodjela novčane pomoći fizičkim osobama vlasnicima nekretnine (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. Novčana pomoć dodjeljuje se za kupnju materijala i/ili građevinske radove. Iznos novčane pomoći utvrđen je u visini 30% od procijenjenog iznosa štete ali ne više od 50.000,00 kuna.

Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju fizičke osobe vlasnici nekretnina (stana ili obiteljske kuće) koje su oštećene u potresu uz uvjet da:

· vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći;

· vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba;

· se radi o oštećenju iznad 30% vrijednosti nekretnine.

Na Javni poziv ukupno je zaprimljeno je 834 zahtjeva za dodjelu novčane pomoći od
kojih je u roku zaprimljeno 826 zahtjeva i 8 zahtjeva izvan roka.

Kako bi se što prije odobrila novčana pomoć za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na  I. Listu za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba od 8. veljače 2021. uvršten je dio podnositelja zahtjeva koji su predali potpunu dokumentaciju uz zahtjeve ili koji su istu dopunili odmah nakon predaje zahtjeva te čiji su objekti pregledani od strane stručnog povjerenstva koji je utvrdio postotak oštećenja.

 Ostali zahtjevi građana koji su podneseni na navedeni javni poziv od 8. veljače 2021. su u obradi te ukoliko ispune uvjete iz javnog poziva bit će uvršteni na II. Listu za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba.

Svi korisnici s liste bit će obavješteni telefonskim putem o terminu potpisa ugovora.
 

Aktualno