clanak False

Javni poziv za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode - potresa

21.05.2020.
Na temelju Zaključka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode – potresa (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/20), objavljuje se Javni poziv za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode – potresa.
 
Ovaj poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Zagreba i u javnim glasilima.

Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti Gradskomu uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Aktualno