clanak False

Obavijest o podnošenju zahtjeva za podmirivanje troškova prijevoza žičarom za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zaposlenima u pravnim osobama i obrtima koji obavljaju djelatnost u blizini međupostaje Brestovec i gornje postaje Sljeme

01.06.2023.
Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 23. svibnja 2023. godine Zaključak o podmirenju troškova prijevoza žičarom za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zaposlenima u pravnim osobama i obrtima koji obavljaju djelatnost u blizini međupostaje Brestovec i gornje postaje Sljeme (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/23) kojim će zaposlenima u pravnim osobama i obrtima koji obavljaju djelatnost  u blizini međupostaje Brestovec i gornje postaje Sljeme, Grad Zagreb podmirivati troškove prijevoza žičarom za dolazak na posao i odlazak s posla, od ponedjeljka do petka, za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste.

Stoga se pozivaju pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost u blizini međupostaje Brestovec i gornje postaje Sljeme da podnesu Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Zahtjev za podmirivanje troškova prijevoza žičarom za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste.

Na temelju dostavljenih zahtjeva izradit će se Popis zaposlenih osoba koje ostvaruju pravo na podmirivanje troškova prijevoza žičarom za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste, nakon čega će Grad Zagreb sa Zagrebačkim električnim tramvajem d.o.o. sklopiti ugovor. Zagrebački električni tramvaj d.o.o. će, za vrijeme dok je zatvorena Sljemenska cesta, izdavati karte za odgovarajuću kategoriju putnika sukladno Cjeniku za prijevoz putnika i prtljage u javnom prometu Žičarom Sljeme zaposlenim osobama s Popisa, a troškove prijevoza žičarom će podmirivati Grad Zagreb.
 
Uz propisani obrazac Zahtjeva potrebno je dostaviti (samo jedno od ponuđenog):
  • Jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa – JOPPD obrazac za osobe iz popisa za koje postoji obveza podnošenja navedenog obrasca ili
  • presliku elektroničkog zapisa (e-radne knjižice) ili
  • izjavu o zaposlenosti kod poslodavca za osobe za koje se plaćaju doprinosi prema rješenju Porezne uprave
 
Zahtjevi se podnose putem e-maila geos@zagreb.hr ili na adresu Grada Zagreba, Trg Stjepana Radić 1 (Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje) ili se predaju u pisarnicama Gradske uprave.

Napomena: s obzirom da popis zaposlenih u pravnoj osobi/obrtu sadrži osobne podatke pravne osobe/obrti dužni su s istima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, kao i drugim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila geos@zagreb.hr ili na telefonski broj 6101 171.
 

Aktualno