clanak False

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25.11.2020. – predstavljanje projekta A.S.A.P. i modela međuresorne suradnje s ciljem borbe i sprečavanja rodno uvjetovanog nasilja

25.11.2020.
Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u  suradnji s Domom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” organizirao je okrugli stol povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u sklopu provedbe europskog projekta A.S.A.P. (A Systemic Approach for Perpetrators”/„A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima) koji se održao u srijedu 25. studenoga 2020. godine u 13,00 sati u online formatu.

Projekt A.S.A.P. okuplja osam partnera iz četiri europske zemlje (Republike Hrvatske, Njemačke, Bugarske i Italije), a nositelj je Regija Veneto iz Republike Italije. Glavni je cilj projekta definirati i implementirati model rada koji integrira metode primjenjive za rad i sa žrtvama i počiniteljima rodno uvjetovanog nasilja, a kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije. Projekt je financiran iz programa Europske unije za ravnopravnost i građanstvo (2014-2020). Projekt je započeo u listopadu 2018. godine te je predviđeno trajanje do kraja ožujka 2021. godine.
 
Okrugli stol okupio je preko četrdeset stručnjakinja i stručnjaka iz 32 ustanove/organizacije civilnog društva  iz cijele Republike Hrvatske.
 
Uvodnu riječ i pozdravni govor održala je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom gđa Romana Galić, univ.spec.act.soc.

Predstavljanje Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga - Zagreb” kroz rad na projektima održala je ravnateljica mr. sc. Željka Barić, dipl. socijalna radnica.

Predstavljanje A.S.A.P projekta i upoznavanje s alatima koji su proizašli tijekom  projekta  približila je Estera Bašić, univ.spec.act.soc.

Upoznavanje s mjerom psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji  i važnosti te mjere u dijelu prevencije rodno uvjetovanog nasilja održale su Maja Pataky, dipl. socijalna radnica i Dubravka Vujnović Radaković, prof.psihologije. Raspravom je moderirala mr.sc. Iva Prpić, dipl.socijalna radnica.

U raspravi je naglašeno da je potrebna bolja međuresorna suradnja u provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, evaluacija podataka svih resora kao i uparivanje istih radi mogućih prijedloga poboljšanja samog tretmana koji je važna karika u prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Aktualnosti / događanja