clanak False

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25.11.2023.
Prihvaćanjem Rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 2000. godine, 25. studeni proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu nasilja kao najučestalijeg oblika kršenja ženskih ljudskih prava. Upravo žene čine više od tri četvrtine ukupnog broja žrtava nasilja i doživljavaju ga u najvećoj mjeri od strane sadašnjih ili bivših supružnika ili partnera. Velik broj dugogodišnjih nasilničkih ponašanja i prisilne kontrole dovodi do najtragičnijeg oblika nasilja nad ženama, femicida. Nasilju su posebno izložene najranjivije društvene skupine žena kao što su žene s invaliditetom, žene starije životne dobi, djevojčice, pripadnice LGBTQI+ zajednice i žene pod međunarodnom zaštitom.
 
Grad Zagreb provodi jedinstveni i cjelovit lokalni sustav zaštite i podrške žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koji problemu nasilja pristupa s više razina djelovanja, od programa prevencije, preko zaštite i podrške žrtvama nasilja kroz mrežu od tri skloništa i pet savjetovališta, uključujući specijalizirano savjetovalište za žene žrtve seksualnog nasilja do podrške kroz osiguravanje stambenog fonda za žene žrtve nasilja te ekonomskog osnaživanja žrtava, a sve s ciljem lakše reintegracije u društvo nakon izlaska iz kruga nasilja. Uvažavajući činjenicu kako je borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji proces koji zahtijeva kontinuitet te uzajamnu suradnju svih nadležnih tijela i službi, početkom ove godine usvojena je nova Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. godine.
 
Obilježavanjem 25. studenog ujedno započinje i kampanja „16 dana aktivizma“, a Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga - Zagreb“ u suradnji sa zagrebačkim domovima zdravlja pridružuje joj se ove godine distribucijom brošura i letaka namijenjenima liječnicima opće medicine te  postavljanjem promotivnih plakata unutar čekaonica domova zdravlja s ciljem prenošenja poruke o važnosti pružanja podrške žrtvama, prepoznavanja nasilničkih oblika ponašanja kao i informiranja o mogućnostima podrške i zaštite za djecu i žene žrtve nasilja te mogućnostima rada s počiniteljima nasilja.
Koristimo ovu priliku zahvaliti  svim vrijednim i predanim stručnjacima/kinjama koji u svom svakodnevnom radu i aktivnostima razvijaju sustav pomoći i podrške žrtvama. Grad Zagreb će im i nadalje biti vjeran partner u stvaranju zajedničkog cilja, solidarnog društva bez nasilja.
 
Sve one koji žele prekinuti krug nasilja pozivamo da se obrate na sljedeće adrese skloništa i savjetovališta na području Grada Zagreba:

1. Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „ Duga – Zagreb“ (sklonište i savjetovalište)
Broj telefona (opće informacije): 01 3831 770
E-mail: info@duga-zagreb.hr
 
Savjetovalište za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja
Besplatan broj telefona: 0800 8898 (radnim danom od 16.30 do 19.30, za osobe starije životne dobi radnim danom od 8.30 do 11.30)
E-mail: mirna-zona@duga-zagreb.hr

Informacije za uključivanje u psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji: 01 4590 560
E-mail: tretman@duga-zagreb.hr
Web stranica: http://www.duga-zagreb.hr

 2. Udruga Autonomna ženska kuća Zagreb (sklonište i savjetovalište)       
Besplatan broj telefona: 0800 55 44 (radnim danom od 11 do 17 sati)
E-mail: azkz@zamir.net
Web stranica: www.azkz.net
 
3. Udruga Ženska pomoć sada - Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja (sklonište i savjetovalište)
Broj telefona: 01 46 55 222
Besplatan broj telefona: 0800 655 222 od 0 - 24 sata
E-mail: zenskapomocsada@gmail.com
Web stranica: http://zenskapomocsada.hr
 
4. Udruga B.a.B.e. - Budi.aktivna. Budi.empancipirana. (savjetovalište)
Adresa: Selska cesta 112a
SOS telefon - besplatna pravna pomoć: 0800 200 144 ili 01 4611 351 
Psihološko savjetovanje : 01 4663 666
E-mail: babe@babe.hr
Web stranica: http://www.babe.hr
 
5. Udruga Ženska soba – Centar za seksualna prava (savjetovalište)
Adresa: Maksimirska cesta 51a
Broj telefona: 01 6119 174

Centar za žrtve seksualnog nasilja
Broj telefona: 01 6119 444
E-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr, savjetovaliste@zenskasoba.hr
Web stranica: http://www.zenskasoba.hr
 
6. Centar za žene žrtve rata – ROSA (savjetovalište)
Adresa: Kralja Držislava 2
Besplatan broj telefona: 0800 77 99 (za žene koje su preživjele trgovinu ljudima)

SOS telefon za žene koje su preživjele nasilje u ratu: 01 455 122
E-mail: cenzena@zamir.net
Web stranica: http://www.czzzr.hr

 

 

Aktualnosti / događanja