clanak False

Konferencija Znanost susreće regije: „Skrivene među nama - jednoroditeljske obitelji“

31.03.2022.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom održao je konferenciju Znanost susreće regije „Skrivene među nama- jednoroditeljske obitelji“ dana 06.04.2022. u Zagrebu.

Konferencija je odobrena i financirana od Europske komisije, Zajedničkog istraživačkog centra/Joint Research Centre, službe Europske komisije za znanost i znanje i Europskog parlamenta s ciljem približavanja znanstvenika i kreatora socijalnih politike, poticanje međusobnog razumijevanja, približavanjem znanosti građanima te povećanja povjerenja ljudi u znanost pokazujući ključne doprinose u društvu.

Tematsko usmjerenje konferencije bila je izrada Socijalnog plana Grada Zagreba za naredno trogodišnje razdoblje, a posebno kreiranje budućih mjera gradske politike prema jednoroditeljskim obiteljima pogođenim krizom izazvanom pandemijom COVID-19, s naglaskom na  važnost suradnje Grada Zagreba i akademske zajednice kao i drugih stručnjaka u cilju zajedničke izrade analize potreba te prijedloga mjera i aktivnosti usmjerenih jednoroditeljskim obiteljima.

Na Konferenciji je sudjelovala predstavnica JRC-a iz Bruxellesa, , koja je svečanim govorom  otvorila konferenciju, predstavnici upravnih tijela Grada Zagreba, predstavnici akademske zajednice, ustanova, organizacija civilnog društva i drugi nositelji socijalne politike Grada Zagreba kao i predstavnika drugih lokalnih zajednica.

U prvom dijelu Konferencije predstavnici lokalne i akademske zajednice i organizacija civilnog društva održali su predavanja iz područja socijalne politike, obrazovnog i zdravstvenog sustava na temu jednoroditeljskih obitelji.

Održana su sljedeća stručna izlaganja:

„Roditeljstvo u jednoroditeljskoj obitelji: osobni doživljaj, stavovi okoline i dostupna podrška“
 - prof. dr. sc.  Ninoslava Pećnik, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
„Jednoroditeljstvo kao rizik od siromaštva: Kako je biti “u cipelama” roditelja iz jednoroditeljske obitelji?“
- izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
„Grad Zagreb za kvalitetniji život jednoroditeljskih obitelji“
- dr. sc. Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Grad Zagreb 
 
„I mama / I tata - izazovi / podrška jednoroditeljskim obiteljima u mjerama gradske socijalne politike“
- mr.sc. Romano Kristić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, Grad Osijek
 
„Izazovi suvremenog roditeljstva kroz perspektivu jednoroditeljskih obitelji“
- Monika Pažur, dr. pedagogije, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
„Istraživanje potreba jednoroditeljskih obitelji u hrvatskim zdravim gradovima“
- prof. dr.sc. Selma Šogorić, Hrvatska mreža zdravih gradova

- Iskustva Grada Poreča:Nataša Basanić Čuš, mag. javnog zdravstva, Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo 

Što možemo naučiti od jednoroditeljskih obitelji? (A što kaže naše okruženje?)" - Nedjeljko Marković, dipl. socijalni radnik, Udruga Pragma

U drugom dijelu Konferencije povela se panel rasprava o problematici jednoroditeljskih obitelji iz aspekta socijalne skrbi, obrazovanja i zdravstva pod nazivom „Grad Zagreb i osnažena jednoroditeljska obitelj“
Moderatorica: Iva Jovović, dipl. socijalna radnica, Udruga za unapređenje kvalitete življenja ”LET”
Tatjana Štritof, dipl. socijalna radnica, Centar za socijalnu skrb Zagreb
Iva Livić Kozina, prof. defektologije, Osnovna škola Ivana Cankara
Tatjana Petrović Sladetić, mag. soc. ped., Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom - Zagreb“

Ujedno, u drugom dijelu Konferencije prezentirani su zaključci sa tematske radionice o potrebama jednoroditeljskih obitelji iz perspektive korisnika(građana), koja se održala neposredno prije početka Konferencije. Prezentacija sa tematske radionice:
„ Psihosocijalni aspekti jednoroditeljskih obitelji- iskustva roditelja“
Moderatorica:  Marija Granić, mag. psihologije, Udruga Pragma
 
U završnom dijelu održana je rasprava sa sudionicima Konferencije i donijeti su zaključci koji će poslužiti kao dobar uvod za planiranje i kreiranje buduće gradske socijalne politike usmjerene jednoroditeljskim obiteljima:
  1. Uvažiti korisničku perspektivu
  2. Razvijati veći broj kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga Za djecu i obitelj koje omogućavaju pomirenje roditeljske i radne uloge
  3. Jačati kapacitete predškolskih i školskih ustanova kao ulaganje u djecu
  4. Omogućiti fleksibilne oblike rada za obitelji
  5. Kreirati ciljane naknade za obitelj kroz sustav socijalne zaštite
  6. Jačati kapacitete za prijavu na EU projekte usmjerene unapređenje života jednoroditeljskim obiteljima
  7. Osnaživanje međusektorske suradnje (zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi, sektor obrazovanja, sektor rada, sektor civilnog društva i nevladinih organizacija)
  8. Nadalje održavati i razvijati suradnju s akademskom zajednicom
 Službeni program Konferencije možete preuzeti ovdje. 

Aktualnosti / događanja