clanak False

Kako se ponašati u slučaju katastrofe

19.04.2017.

"Vježba katastrofe 2009"

U selu Mokrice (pored Oroslavlja) Zagrebački savez klubova mladih tehničara održao je od 26. do 28. lipnja 2009. akciju "Vježba katastrofe 2009" na kojoj je sudjelovalo 28 članova Saveza i dva specijalno obučena psa. Vježba je održana pod pretpostavkom da je Grad Zagreb pogodio razorni potres od 8° MCS ljestvice i uništio četvrtinu stambenih objekata do mjere neupotrebljivosti za sigurno korištenje. Cilj vježbe bio je upoznati djecu s tim što su katastrofe, koje su od njih moguće u našem gradu i kako se ponašati u takvim izvanrednim situacijama.

Tijekom trodnevne vježbe dio voditelja i nekoliko skupina djece naučili su kako se ponašati u katastrofi (osobito u slučaju potresa, poplave, ispuštanja opasnih tvari, požara, pada električne i telefonske mreže), kako organizirati prihvatni kamp (podizanje šatora, dostava hrane i vode za piće, pranje i kuhanje, uređenje mjesta za pripremu i serviranje hrane, pranje posuđa, odvoz otpada, izrada vatrišta i uređenje mjesta za osobnu higijenu i sl.), kako organizirati dežurstava u kampu, koristiti sredstva veze, pružiti prvu pomoć, koristiti vodu (čišćenje zagađene vode, čuvanje zaliha...). Polaznici su također upoznati s tim koja je oprema nužna u situacijama katastrofe i kako se njome koristiti (osobito kako sigurno koristiti alat za piljenje i rezanje te raščišćavanje ruševina), upoznati su i s izradom zečjih nasipa, paljenjem vatre, primjenom protupožarnih mjera te s osnovama orijentacije.

 


Novosti 2009