clanak False

Vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

16.11.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Vijeće za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse
 
(12.11.2021.)
 
(izmjena 16.11.2023.)
-za predsjednicu:
Ljubica Letinić.
 
-za članove/ice:
Klaudio Štefančić,
Marko Tadić,
Silvija Stipanov,
Leda Sutlović.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba