clanak False

Koordinacija Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupaka dodjele financijskih potpora udrugama

24.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Koordinacija
Grada Zagreba za
ujednačenost suradnje
i postupaka dodjele
financijskih potpora
udrugama

 
(21.10.2022.)
(izmjena 14.12.2022., 24.1.2024.)
 
 
 
 
- predsjednica:
Martina Jurišić;
 
- zamjenica predsjednice:
Emina Višnić;
 
- članovi:
Jana Radić,
Marijana Dropuljić,
Ines Tolić,
Iva Nevistić,  
Kristina Rudelj,
Milena Suknaić,
Petar Latinčić,
Renata Flajhar,
Sunčica Vutmej Latović,
Tihana Marić,
Filip Novak,
Tanja Polančec, 
Josipa Mršić.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba