clanak False

Stožer civilne zaštite Grada Zagreba

07.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Stožer civilne zaštite
Grada Zagreba

(1.9.2017.)
 
(izmjena 12.10.2017.,
15.2.2018., 24.5.2018.,
4.9.2019., 2.3.2020.,
(16.3.2020. -stavlja se izvan snage zaključkom od 24.3.2020.),
17.3.2020., 24.3.2020.,
31.3.2020., 3.11.2020.,
17.11.2020., 1.12.2020.,
2.3.2021., 31.3.2021;
-novi mandat: izmjena 4.6.2021. (stavljena izvan snage zaključkom od 23.7.2021.), izmjena 23.7.2021., 24.8.2021., 12.10.2021.,
20.1.2022., 4.2.2022.,
10.10.2022., 24.11.2022.,
28.7.2023., 31.8.2023.,
7.2.2024.)

 
- za načelnika:
dr. sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba,
 
- za zamjenika načelnika:
dr. sc. Andro Pavuna, mag.psych., pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.
 
- za članove:
Božidar Ćurić, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb,
Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,
Marko Rašić, struč.spec.crim., načelnik Policijske uprave zagrebačke Ministarstva unutarnjih poslova,
mr.sc. Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
Ana Pavičić-Kaselj, univ.mag.oec., pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
Tatjana Pandak, dr. med. spec. hitne medicine, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba,
dr.sc.Vanja Tešić, dr.med., spec. epidemiolog, voditeljica Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“,
Petar Penava, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb,
Marin Lukas, pročelnik Stanice Zagreb Hrvatske gorske službe spašavanja,
Ivica Ćukušić, zapovjednik specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba,
Ivan Novaković, dipl. ing. elektrotehnike, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o..
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba