clanak False

Koordinacija Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita

17.11.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Koordinacija
Grada Zagreba
za integraciju
osoba kojima
je odobrena
međunarodna
zaštita

(2.11.2022.)
 
(izmjena 12.1.2023., 7.9.2023., 17.11.2023.)
 
 
 
- predsjednica:
 Jana Radić,
 
- članovi:
Iva Prpić,
Marijana Prevendar,
Nataša Ritan,
Pavlica Bajsić,
Nejra Kadić Meškić,
Salam Ibrahim Kadhim Al-Nidawi,
Lana Vučinić,
Tea Vidović Dalipi,
Valeriia Movenko,
Hüseyin Semih Adigüzel,
Yogmani Kafle.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba