clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz proračuna Grada Zagreba

20.03.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta javnog
natječaja za financiranje
programa i projekata
udruga

iz područja mladih i
izviđača iz proračuna
Grada Zagreba

 
(4.4.2022.)
(izmjena 20.3.2023.)

 
 
- za predsjednika:
Mario Jurić; 
 
- za članove:
Bruna Fijember,
Matej Baturić,
Ana Granić,
Martina Žrvnar.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba