clanak False

Povjerenstvo za prodaju poslovnih prostora

28.07.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
prodaju
poslovnih prostora

 
(28.7.2022.)
 
 
-za predsjednika:
Daniela Juroš Pećnik;
 
-za zamjenika predsjednika:
Marina Ivandić;
 
-za članove:
Iva Marčetić,
Bruno Sučić,
Juro Ivelj.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba