clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za početak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za radnike Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba

11.04.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Pregovarački odbor
Grada Zagreba za

početak pregovora
o sklapanju
Kolektivnog ugovora
za radnike
Ustanove
„Dobri dom“
Grada Zagreba

 
(11.4.2024.)
 
 
- za predsjednicu:
dr.sc. Romana Galić, (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom)
- za članove:
Ana Matijević, dipl.iur. (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom)
Đurđica Svaton, univ.spec.admin.urb., dipl.oec. (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom)
Alen Župan, mag.soc.gerontologije (Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba)
Ivica Bačurin, mag.ing.prometa (Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba)
Vesna Tomić, bacc.javne uprave (Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba).
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba