clanak False

Odbor za zaštitu na radu

02.03.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Odbor za zaštitu na radu
(28.10.2021.)
(izmjena: 22. 2. 2023., 2.3.2023.)

 
 
- za predsjednika:
Krešimir Ladešić, ovlaštenik poslodavca;

- za članove:
Bernard Gvozdenović, voditelj Službe za poslove zaštite na radu,
Damir Memić, dr. med., specijalist medicine rada,
Danko Herman, koordinator povjerenika radnika za zaštitu na radu,
Natali Pavlinek, dipl.iur.

 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba