clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „ARCADIA - Transformative climate resilience by nature-based solutions in the continental bio-geographical region“

21.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
Projektni tim za
provedbu projekta
„ARCADIA  -
Transformative
climate resilience
by nature-based
solutions in the
continental
bio-geographical
region“

 
(10.1.2024.)
 
(izmjena 21.2.2024.)
 
 
- voditelj projekta:
- Marko Kućan,  Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
 
- članovi :
- Filip Ćurko, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
- Matej Majić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
- Nikola Petković, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
- Marijo Spajić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba