clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu iz proračuna Grada Zagreba

29.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
Javnog natječaja
za dodjelu
financijskih potpora
vrhunskom sportu
iz proračuna
Grada Zagreba

 
(4.4.2022.)
 
(izmjena 29.2.2024.)
 
- za predsjednicu:
Renata Flajhar;
 
- za članove:
Robert Soukup, 
Filip Grgić,
Vladimir Brajković;
Tanja Ališić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba