clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. godine

20.03.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo
za izradu i
praćenje
provedbe
Programa
Grada Zagreba
za
ravnopravnost
LGBTIQ+ osoba
za razdoblje
do kraja 2026.
godine

 
(24.1.2024.)
 
(izmjena 6.3.2024., 20.3.2024.)
 
 
 
 
- za predsjednicu:
Jana Radić, Gradski ured za kulturu i civilno društvo;
 
- za članove/ice:
Ivana Beraković, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
Ivana Rončević, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
Iva Slavković, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade;
Franko Dota, organizacija civilnog društva;
Zvonimir Dobrović, organizacija civilnog društva;
Daniel Martinović, organizacija civilnog društva;
Nikola Zdunić, zastupnik Gradske skupštine Grada Zagreba;
Diana Avdić, predstavnica stručne javnosti.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba