clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Energy Communities – Local Ownership of Power – LOOP“

24.08.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za provedbu
projekta
„Energy Communities – Local Ownership of Power – LOOP“

 
(15.11.2022.)

(izmjena 24.8.2023.)

 
- Ivan Ivanković,  Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje – voditelj projekta;
- Filip Ćurko, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član;
- Marko Kućan, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba