clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „GEAR UP!"

31.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
 
 
Projektni tim za
provedbu projekta
„GEAR UP!"

 
(31.1.2024.)
 
 
 
 
za voditelja:
- Andrija Petrović, Gradski ured za kulturu i civilno društvo
 
za članove:
- Tanja Miloš, Gradski ured za kulturu i civilno društvo
- Jana Radić, Gradski ured za kulturu i civilno društvo
- Nataša Raus, Gradski ured za kulturu i civilno društvo
- Adrian Majher, Gradski ured za kulturu i civilno društvo
- Alan Maleković  Gradski ured za kulturu i civilno društvo
- Nevenka Brlečić, Gradski ured za kulturu i civilno društvo
- Marijana Dropuljić, Gradski ured za kulturu i civilno društvo.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba