clanak False

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš

29.10.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
stratešku procjenu
utjecaja izmjena i
dopuna Prostornog plana
Grada Zagreba na okoliš

 
(29.10.2021.)
 
 
-Karolina Bui, dipl. ing. arh., Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, predsjednica povjerenstva;
-Damir Đerzić, dipl. ing. građ., Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, član;
-mr. sc. Sandra Hamin, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, član;
-dr. sc. Marina Popijač, Javna ustanova Park prirode Medvednica, član;
-Matej Majdenić, mag. geogr., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, član;
-Mara Kovačević, dipl. ing. geol., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, član;
-Tihana Matota, dipl. ing. arh., Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,  Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, član;
-Dražen Antolović, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, član;
-Mirjana Vrabec Bistrović, dipl. ing. agr., Ministarstvo poljoprivrede
-Sonja Potočnik Likarević, mag. oecol., Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, tajnik.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba