clanak False

Projektni tim za provedbu EU projekta „Konsolidacija, inovacija i širenje učinkovite prakse integracije u Europi - CONSOLIDATE “

24.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim
za provedbu
EU projekta

„Konsolidacija,
inovacija i širenje
učinkovite prakse
integracije u Europi
- CONSOLIDATE “

 
(24.1.2024.)
 
 
 – voditelj Projektnog tima:
Andrija Petrović, Gradski ured za kulturu i civilno društvo
 
 
– članovi Projektnog tima:
Jana Radić, Gradski ured za kulturu i civilno društvo
Željka Sartori, Gradski ured za kulturu i civilno društvo

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba