clanak False

Radna skupina za provedbu sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu

13.10.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 Radna skupina za
provedbu sustava
gospodarenja otpadom
u gradu Zagrebu

 
(13.10.2021.)
(izmjena 26.10.2021.)

 
 
- za predsjednicu:
Tatjana Operta,
 
za članove:
Luka Korlaet,
Boris Sesar,
Sandra Benčić,
Željko Matijašec,
Darko Šiško,
Marko Košak, 
Tonko Bogovac,
Koviljka Aškić i
Jagoda Munić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba