clanak False

Povjerenstvo za osobe starije životne dobi Grada Zagreba

29.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
osobe starije
životne dobi
Grada Zagreba

(7.6.2018.)
(izmjena 27.8.2020., 14.10.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 16.3.2022., 13.4.2022., 29.2.2024.
 
- za predsjednicu:
Andreja Ninić,
 - za članove:
Jasna Tucak,
Nevenka Adria Weissmann,
Jelena Miloš,
Nataša Koražija,
prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić,
doc. dr. sc. Miroslav Hanževački,
Andrea Miškulin,
prof. dr. sc. Ana Štambuk,
doc. dr. sc. Anka Kekez-Koštro,
dr. sc. Marijana Bađun,
Božica Migles,
Đurđa Novaković,
Vesna Bečić,
Blaženka Eror Matić,
Ivanka Godić,
Marina Soldo,
Branko Matun.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba