clanak False

Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa objekta javne i društvene-osnovnoškolske namjene ili zakupa poslovnog objekta za namjenu osnovne škole na području Gradskih četvrti Grada Zagreba Podsused-Vrapče i Stenjevec za potrebe proširenja kapaciteta Osnovne škole Dragutina Domjanića

29.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
razmatranje ponuda
s iskazanim interesom
radi zakupa objekta
javne i
društvene-osnovnoškolske
namjene ili zakupa
poslovnog 
objekta
za namjenu osnovne škole
na području
Gradskih četvrti
Grada 
Zagreba
Podsused-Vrapče i
Stenjevec
za potrebe
proširenja 
kapaciteta
Osnovne škole
Dragutina Domjanića

 
(29.2.2024.)
 
 
- za predsjednicu:
Ivana Cvetek
 
- za članove:
Vanda Ritz
Iva Frank
Mihaela Adamović
Hrvoje Bareta
Martina Glasnović
Sanja Urek.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba