clanak False

Projektni tim za pripremu Projekta „Modernizacija voznog parka ZET-a“

12.10.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za
pripremu
Projekta „Modernizacija
voznog parka ZET-a“

 
(12.10.2023.)

 
 
- za voditelja:
-Luka Matošić – član Uprave, ZET d.o.o.;
 
- za članice/članove:
-Dinko Butković, rukovoditelj prometa (AP Podsused), ZET d.o.o.,
-Stjepan Tokić, glavni tehnolog prometa, ZET d.o.o.,
-Helena Herceg Karara, rukovoditeljica Poslovnog područja Infrastruktura i okoliš, ZET d.o.o.,
-Ana Pavičić-Kaselj, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
-Matija Vuger, voditelj Odjela za pripremu, provedbu i prezentaciju razvojnih projekata u Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
-Melinda Andrijić, voditeljica Odjela za organizaciju i upravljanje prometom u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost,
-Marko Kartalija, viši stručni savjetnik u Odjelu za podršku pripremi i provedbi EU projekata, Sektor za programe i projekte EU, Stručna služba Gradske uprave.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba