clanak False

PRIOPĆENJE IZ UREDA ZA GRADITELJSTVO

Ured je zaprimio 236 podneska građana Grada Zagreba koji se odnose na zahtjeve za obustavljanjem postupka izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela Varšavske ulice, te izmjenu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.
Kako na predmetnim podnescima nije navedena adresa potpisnika ovim putem odgovaramo sugrađanima.
17.11.2008.

Ovaj Gradski ured zaprimio je 236 podneska građana Grada Zagreba, istovjetnog sadržaja. Istim podnescima zahtjeva se od Gradskog poglavarstva obustavljanje postupka ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela Varšavske ulice, te izmjenu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.

Kako na predmetnim podnescima nije navedena adresa potpisnika ovim putem obavještavamo građane Grada Zagreba o postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju Varšavske ulice:

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju Varšavske ulice vodi se primjenom Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, a koji predstavlja dokument prostornog uređenja donesen za cijelo građevinsko područje Grada Zagreba. Isti prostorni plan donesen je u zakonom propisanoj proceduri, a nakon održane javne rasprave. Na izdanu lokacijsku dozvolu, osobe koje se prema propisima smatraju strankama, mogu uložiti žalbu o kojoj odlučuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada objavio je u dnevnom tisku javnu raspravu o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, te se na istu mogu javiti, odnosno istaknuti primjedbe, prijedloge i mišljenja, svi građani do 21. studenog 2008. godine. 
 


Gradske vijesti - 2008.