clanak False

DANI OSVJEŠTENOSTI O DEBLJINI U RH od 18. - 28.03.2024.

15.03.2024.
Trendovi ukazuju na globalnu tranziciju, prema kojoj u Hrvatskoj, baš kao i u dvije trećine svih zemalja diljem svijeta, postoji značajno veći broj osoba pogođenih debljinom nego pothranjenošću. Također važno je istaknuti kako se prema udjelu odraslih muškaraca s debljinom od 35% Hrvatska nalazi na visokom 25. mjestu na svijetu. Od 1990. do 2022. godine u Hrvatskoj su stope debljine više nego dvostruko narasle u djevojčica (sa 3,3% na 7,2%) i dječaka (sa 5,0% na 11,3%),  a takvi porasti zabilježeni su u gotovo svim zemljama. Udio djevojčica koje su imale pothranjenost pao je sa 2,8% u 1990. na 1,8% u 2022., dok je u dječaka pao sa 2,7% na 1,5%. Hrvatska je jedna od 44 zemlje u kojima je zabilježen pad stopa pothranjenosti u djevojčica te jedna od 80 zemalja u kojima je zabilježen isti pad u dječaka. Ukupan broj djece i adolescenata u Hrvatskoj koji su pogođeni debljinom u 2022. bio je 56 000 (21 000 djevojčica i 35 000 dječaka), dok je 5300 djevojčica i 4800 dječaka imalo pothranjenost.

U odraslih od 1990. do 2022. godine stope debljine u žena su se više nego udvostručile (sa 13,4% na 28,3%), a u muškaraca i utrostručile (sa 10,7% na 34,8%). Udio odraslih s pothranjenošću smanjio se od 1990. do 2022. (sa 1,3% na 0,7% u muškaraca i bez zamjetne promjene u žena).  Ukupno, procjenjuje da se je 1 180 00 odraslih živjelo s debljinom u Hrvatskoj 2022. godine (600 000 žena i 580 000 muškaraca), dok je 33 000 žena i 8 600 muškaraca živjelo s pothranjenošću. (Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo)

U tjednu od 18. do 28.03.2024. zdravstvene ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb i udruga za prevenciju prekomjerne težine pripremile su brojne aktivnosti s ciljem prevencije i kontrole zdravlja te usvajanja zdravih navika i stilova života. Aktivnosti molimo vidjeti ovdje

Aktualnosti/događanja